Het potentieel van Bitcoin is immens-een onafhankelijke wereldwijde reserveactiva, de basis van een ethischer financieel systeem, niet aangetast door gecentraliseerde financiële heersers.

Maar wat is het risico dat bitcoin kan worden gecoöpteerd en gecorrumpeerd door die gecentraliseerde financiële overlords? Wat als bitcoin zijn onafhankelijkheid verliest? Wat als bitcoin slechts een ander speculatief Wall Street-speelgoed wordt?

TLDR: Het groeiende belang van Wall Street is onvermijdelijk aangezien bitcoin mainstream wordt, maar correlaties zullen niet voor onbepaalde tijd toenemen en de onafhankelijkheid van bitcoin blijft in handen van alledaagse gebruikers zoals ik en jij.

Hoe de technische beveiliging van Bitcoin vooruitging in 2021

De geweldige bitcoin-miningmigratie van 2021 verdere gedecentraliseerde bitcoin-mining, waardoor de beveiliging werd verbeterd en de mogelijkheid van een technische aanval op het netwerk zelf werd verminderd. Verder liet bitcoin in 2017 zien dat het bestand is tegen verandering. Een groep mijnwerkers en handelaren vervreemdde zich van de gemeenschap omdat ze de gemeenschap negeerden en aandrongen op een verhoging van de blokkade.

Dus, Bitcoin is technisch veilig en het is onwaarschijnlijk dat de onderliggende principes ervan veranderen. Het netwerk is gedecentraliseerd en de principes zijn vastgelegd. Gebruikers hebben die principes fel verdedigd. Technische risico’s zijn echter niet de enige risico’s voor bitcoin.

Wat als Bitcoin BitcoinTM wordt, een speelbal van Wall Street?

Ben Hunt schetste enkele van deze zachtere, meer filosofische angsten rond Bitcoin in zijn zeer tot nadenken stemmende artikel”In Praise Of Bitcoin“, waarin hij schreef over het vooruitzicht van de opkomst van BitcoinTM:

“Wat is Bitcoin!TM in geabstraheerde vorm? Het is een securitisatie of weergave van Bitcoin-eigendom die de prijsstijging van Bitcoin belooft zonder het gedoe van Bitcoin-eigendom. Het is een casinochip die de prijs van Bitcoin vertegenwoordigt. Michael Saylor, bijvoorbeeld, verkoopt je maar al te graag een MicroStrategy-casinochip. Of misschien speel je liever op de Canadese crypto ETF-vilt? Of je geluk beproeven achter het stuur van een privéfonds van Morgan Stanley?”

Dit is naar mijn mening een veel verraderlijker risico dan een technische aanval of overheidsregulering, en het verdient reflectie.

S&P 500-correlatie vs. Bitcoin stijgt weer: moeten we ons zorgen maken?

Ik heb onlangs gemerkt dat de eenjarige voortschrijdende correlatie tussen bitcoin en de S&P 500 het hoogste niveau ooit heeft bereikt, volgens een grafiek die toegankelijk is via Glassnode. Dit toont aan dat er een groeiende relatie is tussen Wall Street en bitcoin, wat een signaal zou kunnen zijn dat onze ergste angsten werkelijkheid worden. Moeten we ons zorgen maken?

Bron: Glassnode en gezond geld

Beleid van de centrale bank domineert alle activaklassen

Vanuit een technisch perspectief kunnen verschillende activaklassen worden aangedreven door dezelfde factoren, zelfs als de activa fundamenteel verschillend van aard zijn. Inflatie kan bijvoorbeeld goud en aandelen tegelijkertijd omhoog stuwen, maar kan onder verschillende omstandigheden ook uiteenlopende resultaten opleveren.

Het is geen verrassing dat de bitcoin-en de aandelenmarkten beide omhoog worden gedreven door een te ruim monetair beleid, dat de waarde van fiat-valuta’s verlaagt. Veel andere activaklassen vallen onder hetzelfde thema, waaronder onroerend goed en obligaties.

Een stijgende trend in correlaties betekent niet dat de trend voor onbepaalde tijd intact zal blijven.

Maar het zou…

Wat kan ertoe leiden dat een stijgende correlatie een permanent kenmerk wordt?

Als Wall Street talloze financiële producten creëert en de handel in deze producten begint te domineren ten opzichte van de daadwerkelijke gebruikers van de technologie, zal de stijgende correlatie tussen de S&P 500 en bitcoin zou een permanent kenmerk kunnen worden. Wat als regelgevers gebruikers dwingen te voldoen aan tal van KYC-en AML-maatregelen, waardoor de censuurbestendige eigenschappen afnemen en het minder onafhankelijk wordt?

Een paar reacties op elk scenario:

1) Institutionalisering is onvermijdelijk, maar dat betekent niet dat Wall Street moet domineren

Kijk eens naar de houders van bitcoin vandaag: meer dan 35% van de munten is in ten minste twee jaar niet verplaatst, volgens gegevens van Glassnode, wat een sterke indicatie is van investeringsgedrag op lange termijn. Een percentage van deze houders zou institutionele beleggers kunnen zijn. Maar het feit dat ze het activum niet verhandelen, houdt in dat ze het activum niet als een speculatief speeltje zien en ten tweede dat ze ervoor kiezen om zich voor de lange termijn bloot te stellen aan de grillen en excentriciteiten van dit alternatieve monetaire netwerk, dat wil zeggen, ze investeren op de voorwaarden van bitcoin, niet op die van Wall Street.

Bron: Glassnode en Sound Money

Bitcoin heeft geen centrale bank om de markt te betreden tijdens perioden van onrust. De kopers van laatste redmiddel zijn alledaagse bitcoiners die in het project geloven en hun langetermijnvermogen in het actief opslaan. Het zijn deze bitcoiners die de prijsvloeren creëren tijdens prijscrashes.

On-chain onderzoek via Glassnode toont aan dat het aantal adressen met een saldo van minder dan 1 bitcoin in 2021 blijft stijgen, wat een indicatie geeft dat er kleinere houders blijven een zeer belangrijke dynamiek in de markt. Daarentegen is de groei van het aantal adressen met een saldo van meer dan 100 bitcoin in 2021 negatief geweest, ook per gegevens die op Glassnode zijn geopend.

Bron: Glassnode and Sound Money

Conclusie: Ja, Wall Street wordt belangrijk voor bitcoin, maar dat niet impliceren dat Wall Street bitcoin domineert.

2) Privacy is van cruciaal belang en beschikbaar voor degenen die het nodig hebben

Ik wil de lezers eraan herinneren dat privacy een mensenrecht is en voor iedereen vereist is om een ​​menswaardig leven te leiden. Je zou niet willen dat er elke ochtend iemand in je slaapkamer tuurt! Niet alleen is het recht op privacy verankerd in de grondwet van tal van landen, maar ook in artikel 12 van de “Verklaring van mensenrechten” (UVRM), uit 1948.

Het verlangen naar privacy impliceert geen belastingontduiking of criminele activiteit. Veel mensen hebben privacy nodig om te leven vanwege gerichte, door de overheid opgelegde, financiële uitsluiting. Er zijn meer voor de hand liggende voorbeelden in autocratische regeringen zoals China, Venezuela en Afghanistan, maar er zijn ook meer genuanceerde voorbeelden in de landen die als de’vrije wereld’worden beschouwd.

De steeds strengere financiële, reis-, eigendoms-en spraakbeperkingen die in 2020 en 2021 worden opgelegd, betekenen dat het aantal mensen dat gedwongen kan worden tot privacy zal toenemen.

Gelukkig zijn er talloze gebruikers van cryptocurrency markten blijven gefocust op privacy en gebruiken technieken om hun mensenrechten te beschermen, waaronder privacygerichte altcoins en mixdiensten om de fungibiliteit te beschermen.

Conclusie: Hoewel meer overheidstoezicht op cryptocurrency onvermijdelijk is, is er ook meer privacy beschikbaar voor degenen die bereid zijn zich in te spannen om het te krijgen. Bovendien blijven ontwikkelaars werken aan technische upgrades die de privacy verbeteren, zoals Taproot in bitcoin.

Conclusies

Ik maak me zorgen dat bitcoin wordt gecoöpteerd door traditionele financiële markten en een toenemende correlatie tussen bitcoin en de S&P 500 accentueert mijn angst.

Praktisch gesproken wijst een stijgende correlatie tussen bitcoin en de S&P500 op minder diversificatiepotentieel voor traditionele beleggers die in bitcoin investeren. Ik denk niet dat het de toewijzingsbeslissingen van mensen drastisch zal veranderen (0,4 is nog steeds een vrij lage correlatie), maar het zou kunnen omdat de optimale voor risico gecorrigeerde portefeuille zou kunnen pleiten voor een iets lagere toewijzing op basis van optimalisaties van de gemiddelde variantie.

Een stijgende correlatie mag echter niet voor onbepaalde tijd naar de toekomst worden geëxtrapoleerd. De redenen voor de correlatie, de persistentie en de afbraak ervan moeten worden beoordeeld.

Uiteindelijk is het niet verwonderlijk dat extreem beleid van centrale banken in 2021 alle financiële markten aanstuurt. Als centrale banken hun stimuleringsmaatregelen zouden wegnemen, zelfs al was het maar tijdelijk, het zou een negatief effect hebben op risicovolle activa, waaronder aandelen, zoals de S&P 500 en bitcoin.

Beleggers mogen nooit zelfgenoegzaam worden over dit krappere monetaire-beleidsrisico, ondanks de ongelooflijk lage waarschijnlijkheid dat centrale banken in staat zullen zijn om voor langere tijd een voorzichtig beleid te voeren met hogere reële rentetarieven.

Ik blijf alle houders van bitcoin aanmoedigen om de technologie te gebruiken. Misschien houdt u het actief als een investering en wilt u het misschien nog vele jaren niet aanraken-dat is geweldig! Maar koop een klein beetje bitcoin in een portemonnee, stuur het naar je vriend en realiseer de waarde van gedecentraliseerde, grenzeloze waardeoverdracht en opslag, zodat we blijven pleiten voor dit onafhankelijke systeem dat wordt onderhouden door individuen, niet door instellingen.

p>Met dank aan Claudia Sotomayor voor haar feedback op dit artikel.

Dit is een gastpost van Rob Price. De geuite meningen zijn geheel van henzelf en komen niet noodzakelijk overeen met die van BTC Inc of Bitcoin Magazine.

Categories: IT Info