Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające osobom fizycznym i firmom pozywanie producentów dronów, robotów i innych produktów wyposażonych w oprogramowanie sztucznej inteligencji o odszkodowanie za wyrządzone przez nich szkody.

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję ma na celu rozwiązanie problemu rosnącego korzystania z produktów i usług wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz mozaiki przepisów krajowych w 27 krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem przepisów ofiary mogą ubiegać się o odszkodowanie za szkody wyrządzone ich życiu, mieniu, zdrowiu i prywatności z winy lub zaniechania dostawcy, twórcy lub użytkownika technologii AI lub za dyskryminację w procesie rekrutacji z wykorzystaniem AI.

Przeczytaj też

„Chcemy takiego samego poziomu ochrony ofiar szkód spowodowanych przez sztuczną inteligencję, jak ofiar starych technologii” – powiedział komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders na konferencji prasowej.

Przepisy zmniejszają ciężar dowodu spoczywający na ofiarach z „domniemaniem przyczynowości”, co oznacza, że ​​ofiary muszą jedynie wykazać, że niespełnienie określonych wymagań przez producenta lub użytkownika spowodowało szkodę, a następnie powiązać to z technologią AI w swoim pozwie.

Zgodnie z „prawem do dostęp do dowodów”, ofiary mogą zwrócić się do sądu o nakazanie firmom i dostawcom dostarczenia informacji o systemach sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, aby mogły zidentyfikować osobę odpowiedzialną i winę, która spowodowała szkodę.

Komisja również ogłosił aktualizację dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkt, co oznacza, że ​​producenci będą odpowiedzialni za wszystkie niebezpieczne produkty, materialne i niematerialne, w tym oprogramowanie i usługi cyfrowe, a także po sprzedaży produktów.

Użytkownicy mogą dochodzić odszkodowania, gdy Aktualizacje oprogramowania sprawiają, że ich produkty inteligentnego domu stają się niebezpieczne lub gdy producenci nie usuwają luk w cyberbezpieczeństwie. Osoby z niebezpiecznymi produktami spoza UE będą mogły pozwać przedstawiciela producenta w UE o odszkodowanie.

Dyrektywa o odpowiedzialności AI będzie musiała zostać uzgodniona z krajami UE i prawodawcami UE, zanim stanie się prawem.

FacebookTwitterLinkedin

Categories: IT Info