EA thừa nhận chỉ có thể”phục hồi”được 40% lượng tiết kiệm trên đám mây nhượng quyền sau thời gian ngừng hoạt động của Madden 23

Nhà phát triển Electronic Arts của Madden 23 đã xác nhận rằng họ có thể không thể”khôi phục”tới 60 phần trăm dữ liệu lưu trên đám mây nhượng quyền thương mại của người chơi sau thời gian ngừng hoạt động đột xuất vào đầu tuần này. Thẳng thắn mà nói Read more…