Kiểm tra xem bạn có bản cập nhật Phản hồi bảo mật nhanh mới nhất của Apple để bảo vệ khỏi lỗ hổng bị khai thác tích cực không

Apple đã phát hành bản cập nhật Phản hồi bảo mật nhanh mới cho iPhone, iPad và máy Mac để khắc phục lỗ hổng bị khai thác tích cực được phát hiện trong công cụ WebKit của hãng. Phản hồi bảo mật nhanh cung cấp các bản sửa lỗi quan Read more…