Battlegrounds Mobile India giới hạn thời gian chơi game cho trẻ vị thành niên xuống còn 3 giờ, đặt giới hạn tiền tệ để ngăn ngừa nghiện

Tại Ấn Độ, đã có một số báo cáo về tình trạng nghiện trò chơi di động, đặc biệt là ở trẻ vị thành niên, với một số báo cáo cho thấy rằng những người chơi chưa đủ tuổi dường như đang mắc nghiện các trò chơi như BGMI và Read more…