Trình duyệt web miễn phí dành cho Android TV với Con trỏ chuột, Chế độ cuộn

Xếp hạng của người chỉnh sửa: Xếp hạng của người dùng: [Tổng: 0 Trung bình: 0].ilfs_responsive_below_title_1 {width: 300px; } @media (min-width: 500px) {.ilfs_responsive_below_title_1 {width: 300px; }} @media (min-width: 800px) {.ilfs_responsive_below_title_1 {width: 336px; }} Trình duyệt web Clear TV là một ứng dụng Android TV gốc miễn phí mà bạn có Read more…

Thay thế người đăng bài miễn phí với môi trường và khuôn mẫu: Kreya

Xếp hạng của người biên tập: Xếp hạng của người dùng: [Tổng: 0 Trung bình: 0].ilfs_responsive_below_title_1 {width: 300px; } @media (min-width: 500px) {.ilfs_responsive_below_title_1 {width: 300px; }} @media (min-width: 800px) {.ilfs_responsive_below_title_1 {width: 336px; }} Kreya là một ứng dụng Windows có thể tải xuống mà bạn có thể sử dụng để Read more…

Ứng dụng ảnh làm mờ miễn phí để chuyển ảnh làm mờ thành ảnh HD bằng cách sử dụng AI: Alto AI

Xếp hạng của người chỉnh sửa: Xếp hạng của người dùng: [Tổng cộng: 0 Trung bình: 0].ilfs_responsive_below_title_1 {width: 300px; } @media (min-width: 500px) {.ilfs_responsive_below_title_1 {width: 300px; }} @media (min-width: 800px) {.ilfs_responsive_below_title_1 {width: 336px; }} Alto AI là một ứng dụng ảnh không làm mờ miễn phí để chuyển ảnh mờ Read more…

Bản cập nhật tiếp theo của Windows 11 sẽ không xóa Control Panel, nhưng nhiều tùy chọn hơn sẽ chuyển đến Cài đặt

Microsoft đã dần làm cho Bảng điều khiển trở nên lỗi thời và nhiều trang hơn đang chuyển sang ứng dụng Cài đặt Windows. Có vẻ như bản cập nhật Windows 11 tiếp theo, có thể là bản cập nhật tích lũy hoặc tính năng nhỏ sẽ chuyển hướng nhiều Read more…