Hogwarts Legacy có Nhiệm vụ

dành riêng cho PlayStation Người quản lý cộng đồng của Avalanche Software Chandler Wood đã xác nhận rằng tất cả các phiên bản Hogwarts Legacy PS5 và PS4 sẽ đi kèm với một nhiệm vụ độc quyền và người chơi sẽ không cần phải đặt hàng trước để có quyền Read more…