Cách sao chép bất kỳ ứng dụng Android nào trên điện thoại Samsung Galaxy của bạn mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba

Samsung có một tính năng bảo mật thú vị được tích hợp trong One UI có một tác dụng phụ thú vị, một tính năng cho phép bạn có hai bản sao riêng biệt của bất kỳ Android nào ứng dụng trên điện thoại Galaxy của bạn. Và đó không Read more…