Endeavour OS 22.9″Artemis Nova”ra mắt hôm nay với tư cách là phiên bản mới nhất của bản phân phối Linux hướng đến người đam mê này được xây dựng dựa trên Arch Linux.

Endeavour OS 22.9 cung cấp nhiều bản cập nhật gói cho bản phát hành ISO bao gồm nhân Linux 5.19, Mesa 22.1, trình điều khiển độc quyền 515.65 của NVIDIA, Firefox 104 và rất nhiều bản cập nhật gói khác. Bản phát hành Endeavour OS mới cũng có những cải tiến đối với khả năng xử lý bộ nạp khởi động GRUB và các thay đổi cấp thấp khác đối với hệ điều hành tập trung vào máy tính để bàn này.

Endeavour OS 22.9″Artemis Nova”

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết và tải xuống Endeavour OS 22.9 qua EndeavourOS.com .

Categories: IT Info