Giờ đây, bạn có thể để lại xếp hạng của App Store trên các ứng dụng của chính Apple, chẳng hạn như ứng dụng Podcast đầy lỗi

Bạn có bị ốm và mệt mỏi khi phải đóng vai một chú chuột lang cho kỹ thuật phần mềm thiếu sót của Apple (chúng tôi đang xem xét bạn, Podcast)? Nếu vậy, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng App Store cuối cùng đã cho phép mọi người xếp Read more…