Chủ sở hữu thiết bị Plus và Premium có thể nhận được 3 tháng miễn phí Stadia Pro dưới dạng đặc quyền mới của Chromebook

Google nổi tiếng với mong muốn tăng cường việc sử dụng sáng tạo của ChromeOS và đã dành một thời gian dài để thêm và quản lý các đặc quyền khác nhau để khuyến khích nghệ sĩ, nhạc sĩ và những người tương tự ra ngoài và chọn Chromebook làm Read more…