Báo cáo Tiến độ Thường niên năm 2021 của Apple không tìm thấy bằng chứng nào về việc lao động cưỡng bức trong nỗ lực bảo vệ quyền con người trong chuỗi cung ứng của công ty

. quyền trên toàn bộ chuỗi cung ứng và đáp ứng các mục tiêu về môi trường, đặc biệt là giai đoạn thử nghiệm khi đại dịch COVID-19 đang thịnh hành bùng phát vào tháng 3 năm 2020. Giám đốc điều hành của gã khổng lồ công nghệ Cupertino, Tim Read more…